DeNAの次世代タクシー配車アプリ「MOV」、乗務員と利用客の通話機能を追加 (2/2)

MOV(モブ)通話機能
MOV(モブ)通話機能

ピックアップ